Dane uczestnika programu Deker

  Jestem zainteresowany przystąpieniem do programu PWD Deker
  
  Oświadczam, iż działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów promocyjnych firmy MDM NT z siedzibą w Bielsku-Białej.