Dane uczestnika programu Deker

  Jestem zainteresowany przystąpieniem do programu PWD Deker
  

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane podczas rejestracji jest MDM NT Sp. z o. o. (ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała) - dalej: MDM NT.
Ponadto, informujemy, że:

  • Dane osobowe będą przetwarzane przez MDM NT w celu przeprowadzenia rejestracji do programu PWD Deker, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy Nami a Tobą w momencie zgłoszenia do programu PWD Deker.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie okresu trawania programu PWD Deker oraz w czasie koniecznym na realizację potencjalnych reklamacji i pozostałych roszczeń uczestników programu z tytułu wzięcia w nim udziału.
  • W MDM NT wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@mdmnt.com.
  • Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Odbiorcami danych są: agencje reklamowe/marketingowe świadczące usługi na rzecz MDM NT, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe.
  • Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. MDM NT nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przystąpienia do programu PWD Deker.